Agent Green dă în judecată Administrația Parcului Domogled în cazul DN 66A

Agent Green a depus astăzi la Tribunalul București cererea de chemare în judecată împotriva APNDVC (Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei) deoarece aceasta a dat acord de mediu ilegal pentru realizarea tronsonului 3 al DN 66A prin zone de protecție integrală. O astfel de construcție este interzisă cu desăvârșire prin OUG 57/2007 [1].

Cu ocazia dezbaterii publice din luna octombrie de la Padeș, Ioan Gașpar, directorul parcului a anunțat că zonele de protecție integrală nu se mai suprapun cu DN 66A conform noului plan de management deoarece s-a schimbat zonarea interna a parcului astfel încât să nu mai existe piedici în calea construirii drumului. ”În realitate, un plan de management trebuie avizat de Ministerul Mediului și se aprobă prin Hotărâre de Guvern, pași care până în prezent nu au fost parcurși. De aceea am cerut și suspendarea acordului parcului.” a spus Dana Balcan, avocat Agent Green.

Pe 3 noiembrie Agent Green și organizațiile partenere (WWF, Grupul Milvus și Societatea Carpatina Ardeleană) în proiectul ”Revoluția ONG” au avertizat administrația și consiliul științific ale parcului că acordul pentru drum nu are bază legală și au oferit acestora ultimatum pentru a-și îndrepta erorile [2]. Pe 27 noiembrie într-o ședință statutară ordinară administrația și consiliul științific au decis că nu își retrag acordul, respectiv avizul. Mai mult, în urma acestei ședințe, conducerea parcului a informat Agent Green că în conformitate cu zonarea internă a parcului stabilită prin OM 552/2003 drumul nu s-ar suprapune cu nicio zonă de protecție integrală și că întreg traseul traversează parcul doar prin zone de dezvoltare durabilă unde construcțiile sunt legale [3]. Studiul de biodiversitate supus dezbaterilor publice și aprobat chiar de administrația parcului demonstrează exact contrariul și anume că drumul ar urma să străpungă 3 zone de protecție integrală pe o lungime totală de 5,554 km [4].

”Aceste zone au fost desemnate pentru protejarea trecătorilor de mamifere mari, a unor habitate cu valoare conservativă foarte mare, a prezenței unui important loc de reproducere al amfibienilor și a Stâncii Roșii importantă din punct de vedere geologic, floristic și al prezentei lăstunului de stâncă. Ignorarea voită a legislației de mediu stă la baza procesului pe care îl începem astăzi împotriva administrației Parcului Domogled. Prin statut parcul ar fi trebuit sa fie cel care să asigure respectarea legislației și să oprească construcția DN 66A. În realitate nu se întâmplă așa și aceștia și-au dat deja acordul pentru distrugerea unei părți semnificative din patrimonul natural național. Sperăm că acordul va fi suspendat și că drumul nu se va face”, a adăugat Janos Mark-Nagy, ecolog la Societatea Carpatina Ardeleană.

”Avem de a face cu o serie de escaladări ieftine ale conducerii parcului pentru a permite construcția ilegală a DN 66A prin zone de protecție integrală. Nu poți schimba zonarea interna a unui parc doar ca să faci un drum. Astfel de interpretări ale legislației nu pot trece de o instanță serioasă. Ne așteptăm în continuare la alte gafe din partea administrației, dar o asigurăm că cel mai târziu la finalul procesului singura opțiune care îi va râmâne va fi demiterea conducerii”, a încheiat Alexandra Barroso, avocat Agent Green.

Acordul APNDVC constituie document obligatoriu pentru construirea tronsonului 3 al DN 66A, la fel ca și acordul de mediu de la Agenția Națională de Protecția Mediului care nu a fost dat.

Agent Green, Societatea Carpatina Ardeleană, WWF, Grupul Milvus şi Vier Pfoten cer:
– APNDVC să retragă acordul pentru DN 66A și conducerii acesteia să își dea demisia
– ANPM să nu emită acordul de mediu pentru tronsonul 3 al DN 66A

NOTE:
[1] OUG 57/2007
Art. 22
(4) Zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate.
(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:
a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

[2] Comunicat de presă Agent Green din 03.11.2009:
http://www.agentgreen.ro/new/index.php?id=164

[3] Adresa APNDVC nr. 915 din 27.11.2009 către Agent Green este disponibilă la cerere.

[4] Harta ce conține traseul drumului în proiect DN 66A suprapus cu zonele de protecție integrală:
http://www.agentgreen.ro/new/assets/images/PFI/Harta_Domogled_si_DN_66A_tronson_3.jpg

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top