Măsuri pentru prevenirea degradării pădurilor

Pe 25 februarie WWF-România a încheiat un protocol de colaborare cu Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură, angajându-se la acțiuni concrete și comune pentru protejarea pădurilor virgine și combaterea tăierilor ilegale din România. Protocolul e valabil timp de doi ani și constituie o continuare a pașilor realizați de cele două părți după campania națională Salvați Pădurile Virgine.

Combaterea tăierilor ilegale

În ultima perioadă creșterea economică mondială a generat o creștere a presiunii asupra pădurilor. Cererea crescândă pentru lemn și produsele din lemn, dar și deficiențele instituționale existente, fac ca exploatările forestiere ilegale și comerțul aferent să devină o problemă gravă, de interes internațional.
Pe 3 martie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul UE privind comerțul cu lemn, care stabilește obligațiile operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn (EUTR 995). În esență, regulamentul prevede ca operatorii să acționeze cu prudență atunci când introduc pe piața europeană lemn și produse din lemn. Fiecare țară are propriile reglementări pentru gestionarea pădurilor, recoltarea lemnului și propriile condiții pentru comercializarea și exportul lemnului. De multe ori însă există diferențe majore în modul în care fiecare țară tratează acest subiect.

WWF lucrează cu factorii interesați, pentru un dialog instructiv și dezvoltarea unui cadru legislativ eficient. Protocolul semnat pe 25 februarie este un pas semnificativ pentru combaterea exploatării ilegale a lemnului.

Complementar cadrului legal ce urmează să fie promulgat, Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură împreună cu factorii implicați și societatea civilă vor dezvolta un Ghid de bune practici pentru operatorii naționali, pentru o implementare adecvată a prevederilor Regulamentului UE privind comerțul cu lemn.

În acest sens, un instrument important ce se urmărește a fi dezvoltat în viitor este evaluarea națională a factorilor de risc privind prevalența recoltării ilegale a lemnului în România, și cartarea la nivel național a Zonelor de risc- acele zone.

Plăți compensatorii pentru păduri

Prin Protocolul semnat marți, 25 februarie, Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură se angajează să înființeze un grup de lucru pentru fundamentarea actelor normative pentru: (i) înființarea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, (ii) să sprijine identificarea și cartarea pădurilor virgine din România și (iii) să facă demersurile necesare pentru includerea plăților compensatorii pentru păduri prin fonduri FADR în perioada de programare 2014-2020.

Departamentul se mai angajează să facă demersurile necesare pentru identificarea unor mecanisme financiare alternative pentru compensarea proprietarilor de păduri virgine și cvasivirgine.
WWF România va participa la grupurile de lucru înființare și va sprijini cu fonduri proprii desfășurarea întâlnirilor dedicate.

WWF va realiza cu fonduri proprii, estimate la minim 100.00 euro, identificarea și cartarea pădurilor virgine și cvasivirgine, în zone prioritare ce adăpostesc Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top