muntii_rodnei_01

Poziția WWF referitoare la Legea privind înființarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

Având în vedere situaţia tot mai precară a cadrului instituțional al administrării ariilor naturale protejate la care s-a ajuns în România, idea înfiinţăriii unei Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate este pe cale de a deveni realitate după mai bine de 15 de ani de când aceasta se creiona prin Ordonanţa de urgenţă nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 462/2001.

Din păcate, ceea ce parea să fie o salvare din partea parlamentarilor este departe de a fi soluţia adecvată problemelor cu care se confruntă în prezent ariile naturale protejate şi conservarea biodiversităţii în România.
Astfel, la iniţiativa parlamentarilor ajungea în 2015 pe masa Parlamentului proiectul de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate[1]. Făcând o scurtă retrospectivă a parcursului prin Parlament a proiectului de lege, încadrat prin conţinutul său normativ în categoria legilor ordinare, acesta este iniţiativa unui grup de parlamentari – 29 de deputaţi – primind avize favorabile din partea comisiilor de specialitate ale Senatului, precum şi al Consiliului legislativ, şi fiind adoptată de plenul Senatului, unde este de reţinut faptul că forma adoptată avea doar 2 articole[2]. Proiectul de Lege, ajuns în plenul[3] Camerei Deputaţilor – for decizional – a suferit modificări majore prin amendamentele introduse de Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor[4], fiind adoptat pe data de 13 aprilie 2016 şi urmând să fie trimis spre promulgare.

WWF-România împreună cu alte organizații de mediu, s-a implicat pe parcursul procesului de legiferare, venind cu propuneri de îmbunătăţire a proiectului de act normativ prin prisma experienţei în conservarea biodiversităţii şi din perspectiva nevoilor reale a administrării ariilor naturale protejate.

Propunerile de îmbunătăţire formulate au în vedere înfiinţarea unei agenţii naţionale care să asigure un proces unitar și eficient de administrare a ariilor naturale protejate la nivel naţional – garanţie a conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major – asigurând ea însăşi administrarea ariilor naturale protejate prin structurile din subordine. Agenţia înfiinţată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (şi nu „în subordinea”,cum este prevăzut prin amendamentele introduse în forma actuală a legii), va avea printre altele un rol esenţial în coordonarea administratorilor de arii naturale protejate, realizând evaluarea constantă şi continuă a modului de administrare şi eficienţei acesteia (şi nu a „performanţei” administratorilor, aşa cum s-a introdus prin amendamente).

Legea în forma propusă generează incertitudini privind administrarea efectivă și eficientă a ariilor naturale protejate atribuite spre administrare prin contract. În prezent, administratorii sunt selectaţi prin procedură de atribuire, încheind în acest sens un contract/convenţie cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, iar administrarea se realizează fie prin administraţii (structuri de administrare special constituite de către administratori, în termen de 6 luni de la atribuire), fie prin custodii. Revenind la amendamente introduse, conform acestora contractul de administrare se va încheia direct cu administraţia (adică structura ulterior înfiinţată, având o personalitate juridică distinctă faţă de cea a administratorului căruia i-a fost atribuită spre administrare aria naturală protejată), administratorul fiind exonerat în totalitate de obligaţiile asumate în faza de atribuire. În fapt se va crea un vid de răspundere, de pe urma căruia cel mai mult vor avea de pierdut ariile naturale protejate şi conservarea patrimoniului natural.

Totodată trebuie menţionat şi faptul că proiectul de Lege va modifica Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, nexistând însă o corelare adecvată între amendamente.

În consecinţă, ne exprimăm îngrijorarea faţă de forma trimisă plenului de către Comisia pentru mediu, și atragem atenţia asupra impactului puternic negativ pe care aceasta îl poate avea dacă va fi promulgată în această formă.

Consultă aici propunerile şi comentariile WWF faţă de amendamentele legii.

 


[1] Înregistrat la Senat, ca primă cameră sesizată,  în 23 iunie 2015,cu nr. B325 (http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L492&an_cls=2015 ), iar la Camera Deputaţilor, camera decizională, ajunge în 2 noiembrie 2015, fiind înregistrat cu nr. PLx 762/2015: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15020

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top