Angajamentul fată de integritate și bună conduită

WWF se angajează la cele mai înalte standarde de profesionalism, integritate și etică la locul de muncă și în activitățile noastre. Astfel, WWF a adoptat Codul de etică al WWF și Politica de prevenire și investigație a fraudei și corupției WWF.

Acest angajament este fundamental pentru crearea unor soluții eficiente, durabile și echitabile pentru provocările actuale de mediu. Recunoscând că WWF este doar unul dintre multi actori, ne așteptăm ca toți beneficiarii noștri, partenerii contractuali și alte părți cu care lucrăm să ne angajăm în următoarele direcții:

1. Respectați drepturile cetățenilor în conformitate cu legile obișnuite, naționale și internaționale privind drepturile omului, inclusiv grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii.

2. Respectați și furnizați sprijin activ donatorului WWF pentru a asigura respectarea în mod rezonabil a tuturor legilor aplicabile, incluzând, dar fără a se limita la Codul Penal (Legea nr. 78/2000), Legea nr. 161/2003 și o legislație similară în jurisdicțiile Recipientului.

3. Respectarea integrității în utilizarea fondurilor și a bunurilor care pot fi furnizate prin prezentul acord, inclusiv luarea măsurilor adecvate pentru prevenirea, detectarea și răspunsul la preocupările de deturnare sau alt eveniment ilegal; aceasta include punerea în aplicare a politicilor și procedurilor adecvate și garantarea respectării de către angajați, subcontractanți sau terțe părți a acelorași măsuri.

4. Respectați și protejați  angajații prin prevenirea și  luarea de poziție vizavi de discriminare, hărțuire, abuz de putere și inechități de gen la locul de muncă.

5. Respectarea drepturilor angajaților cu privire la sănătate, siguranță, salarii și avantaje salariale echitabile, timpul de lucru, libertate de asociere și  negociere colectivă, nediscriminare sau tratament dur, a muncii forțate și respectării restricțiilor de muncă legate de copii în conformitate cu Codul penal și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

6. Respectarea standardelor și acordurilor privind confidențialitatea, incluzând, dar fără a se limita la, schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial și de date cu caracter personal protejate de legislația aplicabilă.

7. Primitorul garantează că nu a oferit niciodată, nici nu a acceptat sau nu a acceptat să ofere unei persoane niciun fel de stimulent sau recompensă (sau orice altceva care ar putea fi considerat un stimulent sau recompensă) în legătură cu încheierea sau executarea prezentului Acord. Nici la cunostinta primitorului nu exista un conflict de interese care a incitat WWF sa semneze prezentul acord cu Primitorul. Beneficiarul va comunica prompt în scris WWF orice conflict de interese care ar putea avea un impact negativ asupra WWF.

8. Informați WWF cu privire la orice încălcare a acestor angajamente în operațiunile beneficiarului / contracte sau în operațiunile sub-finanțatorilor sau subcontractanților săi. Consultați aici unde să raportați preocupările.

9. Beneficiarul este de acord cu faptul că va solicita în scris oricăruia dintre sub-finanțatorii sau subcontractanții săi in legătură cu acest acord să respecte aceleași angajamente.

Scroll to Top