Competiție de mini-granturi pentru antreprenori prietenoși cu mediul în situl Natura 2000 Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt

WWF România invită antreprenori locali din Podișul Hârtibaciului să se înscrie într-o competiție de mini-granturi pentru idei de afaceri sau inițiative prietenoase cu mediul. Cele mai bune 3 idei vor fi susținute cu expertiză în dezvoltarea afaceri și un grant în valoare de până la €5000.

Inițiativa face parte din proiectul “Natura 2000 și dezvoltare durabilă în România” finanțat prin programul de cooperare Elvețiano-Român. Scopul proiectului este acela de a protejarea peisajului natural și cultural autentic și asigurarea bunăstării comunităților locale prin înlesnirea activităților omului în armonie cu natura. WWF România desfășoară activități în Podișul Hârtibaciului  încă din 2011, implementand proiecte de conservare, dar și inițiative de consolidare a cooperării la nivel local între diferiții actori și factori de decizie. Susținerea inițiativelor de economie verde este următorul pas pentru ca rezultatele obținute până acum să fie fructificate și multiplicate chiar de membrii comunității.

Viziunea noastră și a partenerililor WWF din regiune (Funtația ADEPT, Fundația Mihai Eminescu Trust, Asociația Mioritics, Asociația Grupul Milvus, Asociația Ecotur Sibiu) este crearea unei micro-economii bazată pe îndeletnicirile tradiționale ale membrilor comunității ce valorifică responsabil resursele naturale și crearea un cadru de politici locale care include măsuri de ecoturism ca parte a strategiei regionale de dezvoltare durabilă.

Prin intermediul acestei competiții dorim susținerea antreprenorilor locali pentru ca aceștia să poată trăi în principal din produsele locale și serviciile create prin utilizarea resurselor naturale și a valorilor culturale.

Data limită pentru înscrierea ideilor sau proiectelor în competiție este 7 Aprilie, ora 21:00 prin completarea formularului de aplicație disponibil la wwf.ro/anteprenoriph. Criteriile principale de selcție a câștigătorilor sunt:                  

  • Localizarea geografică a inițiativei în mediul rural, in situl Natura 2000 Podișul Hârtibaciului – Târnava Mare – Olt,  criteriu eliminatoriu.
  • Activitatea desfășurată nu aduce efective negative asupra ariei protejate. Câteva exemple de practici dăunătoare mediului ar fi folosirea de pesticide, erbicide, insecticide, ingrășăminte chimice, soiuri si specii non-native, monoculturi, creșterea în sistem industrial a animalelor, vânătoarea sportivă, ieșiri cu ATV-uri, culesul necontrolat de specii protejate de floră de pe pajiști, construirea de diguri/baraje, micro-hidrocentrale și altele.
  • Inițiativa utilizează resurse locale în mod responabil. Activitatea se bazează pe prelucrarea resurselor locale sau a celor din zonă, iar utilizarea acestora este una responsabilă.
  • Există posibilitatea de a dovedi că metodele și rețetele utilizate respectă tradiția din domeniu. Aplicantul va aduce informații relevante privind acest aspect.
  • Posibilitatea de a dezvolta ideea de afacere în parteneriat în vederea creșterii vizibilității activităților frumoase din Podișul Hartibaciului prin conectarea lor.

Inițiativele ce vor beneficia de cele trei granturi și suport pentru dezvoltarea afacerii vor fi evaluate de un comitet format din specialiști WWF și parteneri în domeniul dezvoltării afacerilor în perioada 8-14 Aprilie, iar câștigătorii vor fi contactați până la data de 17 Aprilie 2015.

Nu ezitați să dați de veste prietenilor sau cunoscuților din regiune cu privire la această competiție.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta pe email ([email protected]) sau telefonic la numarul: +40 268 800 190.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top