Economia verde ne va ajuta în lupta cu schimbările climatice

Bucureşti, 27 ianuarie– Pathways to a Low Carbon Economy (Drumul spre o economie cu emisii reduse), un nou studiu realizat de McKinsey and Co şi lansat săptămâna trecută la Bruxelles, demonstrează faptul că economia verde ar putea să protejeze planeta de gravele efecte ale schimbărilor climatice, dar şi că ea este, în mod surprinzător, foarte posibil de realizat.

Studiul, unul dintre cele mai mari şi mai detaliate realizate până acum în acest domeniu, prezintă mai mult de 200 de oportunităţi, repartizate în zece sectoare şi douăzeci şi una de regiuni geografice. WWF susţine principalele direcţii ale studiului, care indică clar faptul că, dacă toate opţiunile tehnologice ar fi puse în practică, am putea să asistăm la o reducere globală a emisiilor de aproximativ 40% până în 2030, în raport cu nivelul anului 1990. Acest procent ar fi suficient pentru a menţine creşterea temperaturii medii globale sub pragul de 2°C, pe care WWF şi mulţi alţii l-au identificat drept limita maximă admisă pentru a evita o degradare ireversibilă a mediului înconjurător.

Astfel, până în 2030, energia eoliană, solară şi alte energii regenerabile ar putea să furnizeze o treime din energia totală necesară planetei, eficienţa energetică ar putea reduce emisiile cu mai mult de o pătrime, iar despăduririle din ţările în curs de dezvoltare, una din principalele cauze ale schimbărilor climatice, ar putea fi reduse considerabil. Toate acestea cu un cost ce reprezintă mai puţin de o jumătate de procent din PIB- ul mondial.

“Studiul McKinsey demonstrează că luarea de măsuri contra schimbărilor climatice este deopotrivă urgentă şi posibil de realizat, cu implicarea unor costuri acceptabile”, este de părere James Leape, Directorul WWF International. “Cifrele arată nu numai că putem să trecem la o economie cu emisii reduse, dar că putem gestiona costurile pe care această tranziţie le impune. Adoptarea acestor măsuri va fi un pas important în evitarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice” a continuat James Leape.

Cu ocazia lansării raportului, Leape a subliniat: “Având în vedere că guvernele investesc acum în reconstrucţia economiei mondiale, ele au oportunitatea unică şi cu adevărat imperativă de a clădi o economie cu emisii reduse, care va crea noi locuri de muncă şi va stabiliza clima, în acelaşi timp. De altfel, există deja tehnologii şi modele de producţie bazate pe emisii reduse, care s-au dovedit a fi benefice atât pentru economie, cât şi pentru mediu”.

În opinia WWF, care a contribuit la realizarea acestui raport, liderii mondiali dispun, datorită studiului, de toate informaţiile de care au nevoie pentru a crea o înţelegere la nivel global cu privire la climă, care să includă atât ţările dezvoltate, cât şi pe cele în curs de dezvoltare.

“Când liderii mondiali se vor întâlni în decembrie la Copenhaga, în vederea realizării unui acord global privind schimbările climatice, nu vor avea nici o scuză pentru neluarea de măsuri. Ïntreaga lume îi va urmări şi se va aştepta ca ei să adopte măsuri care vor duce la o economie cu emisii reduse, dând astfel o şansă luptei pentru menţinerea încălzirii globale sub pragul critic de 2°C,” a mai adăugat James Leape.
Studiul McKinsey a fost supus unei analize riguroase, de către oameni de ştiinţă, economişti şi corpuri de experţi, inclusiv din partea WWF. Raportul prezintă concluziile sub forma unei “curbe a costurilor de reducere a emisiilor”, care ilustrează grafic sectoarele unde pot fi obţinute cele mai mari reduceri cu costuri optime, printre care: 14 miliarde de tone de CO2 eliminate prin înlocuirea energiei pe bază de combustibili fosili cu energii regenerabile curate; 14 miliarde de tone de CO2 economisite prin folosirea durabilă a pământului în sectoarele agricol şi forestier; 11 miliarde de tone de CO2 economisite prin eficienţa energetică. McKinsey mai identifică un potenţial de reducere de emisii cu alte 9 miliarde de tone, care fie sunt realizabile cu costuri mai mari, fie reprezintă schimbări comportamentale care sunt greu de cuantificat.

În Pathways to a Low Carbon Economy, McKinsey analizează potenţialul de reducere a emisiilor în toate sectoarele, inclusiv în cel nuclear. WWF este de părere că acele costuri alocate energiei nucleare au fost subestimate. Mai mult, WWF subliniază faptul că energia nucleară nu este o opţiune viabilă, dacă luăm în considerare riscurile de proliferare a deşeurilor radioactive şi a scurgerile de plutoni.

Adrese utile:

www.panda.org/climate
www.panda.org/news
www.mckinsey.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top