Europa: noi locuri de muncă în economia “verde”

Cu peste 3 milioane de locuri de muncă în toată Europa, activităţile economice „verzi” se situează înaintea industriilor poluante în ce priveşte numărul de angajaţi. Aceasta este concluzia generală a unui studiu iniţiat de WWF, intitulat Low carbon jobs for Europe (Locuri de muncă în economia europeană cu emisii reduse de carbon).

Studiul arată ca aproximativ 3.4 milioane de joburi ţin direct de sectorul energiilor regenerabile, de cel al transportului sustenabil şi al bunurilor şi serviciilor bazate pe consum redus de energie. Industriile poluante, cum ar fi cea a mineritului, a gazelor, a electricităţi, a cimentului sau a prelucrării metalelelor, însumează 2.8 milioane de locuri de muncă în întreaga Europă. Previziunile indică o creştere a pieţei forţei de muncă din sectorul „verde” şi, concomitent, un declin al ofertei de din zona industriilor poluante.

“Acest studiu indică, în mod evident, o contribuţie pozitivă a politicilor şi tehnologiilor prietenoase cu mediul la economia europeană”, a declarat Jason Anderson, Coordonatorul WWF pe Politici Europene de Climă şi Energie. “Economia curată este pe punctul de a lua avânt, iar dacă politicienii vor continua să sprijine industriile poluante, Europa va trebui să plătească un preţ uriaş în viitor, financiar vorbind, dar mai ales din punct de vedere ecologic”, a continuat Anderson.

Cifrele disponibile în studiul WWF indică 400,000 de angajaţi în zona energiilor regenerabile, aproximativ 2.1 milioane în transportul sustenabil şi 900.000 în industria bunurilor şi serviciilor bazate pe un consum mic de energie. Aceste locuri de muncă se referă, de exemplu, la producţia, instalarea şi întreţinerea turbinelor eoliene şi a panourilor solare, sau la activităţi de construcţie pentru eficientizarea energetică în clădirile deja existente. Toate aceste activităţi prezintă o creştere considerabilă, mai ales cele bazate pe energia eoliană, pe celulele fotovoltaice şi bioenergie.

Raportul mai dezvăluie un total de 5 milioane de locuri de muncă legate indirect de activităţile economice verzi. Ţările europene cu cel mai mare număr de locuri de muncă verzi sunt: Germania, Spania şi Danemarca pentru energia eoliană, Germania şi Spania pentru energia solară. Alte ţări se bucură, de asemenea, de progrese în activităţi similare, având un mare potenţial de dezvoltare.

Cu prilejul Consiliului European de la Bruxelles, din 18-19 iunie, WWF solicită Uniunii Europene să se angajeze să reducă emisiile de gaze cu efect de seră la nivel intern şi să facă tranziţia spre o economie verde.

“În zilele care urmează, Europa are şansa de a elimina percepţia de la nivel internaţional cum că Uniunea Europeană s-ar pricepe la promisiuni pe care este incapabilă să le respecte”, a adăugat Anderson. „Consiliul din această săptămână ar trebui să întărească angajamentul Europei de-şi reduce emisiile, pentru a păstra astfel creşterea temperaturii medii globale sub pragul de 2 grade. Doar în felul acesta, Europa va dovedi că planurile ambiţioase de combatere a schimbărilor climatice merg mână în mână cu dezvoltarea viitoarelor economii şi locuri de muncă. După cum demonstrează acest raport, un angajament ferm de reducere a gazelor cu efect de seră va sprijini cea mai rapidă economie din cele actuale şi, totodată, cea mai generoasă din privinţa locurilor de muncă”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top