Facem casă bună cormoranului!

Organizaţia de mediu WWF (World Wide Fund for Nature), Agenția pentru Protecția Mediului Olt și Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman au organizat sâmbătă, 6 noiembrie, la Confluența Olt-Dunăre, în localitatea Islaz din județul Teleorman, o acţiune de plantare a peste 3 hectare cu plop alb şi salcie albă. Scopul acestei activități este crearea unor zone de cuibărit și liniște pentru populația de cormoran mic, implicarea comunității locale şi sporirea gradului de conştientizare cu privire la importanţa ecologică a acestor păsări şi la ameninţările la care sunt supuse.

Evenimentul face parte din proiectul LIFE Nature „Conservarea transfrontalieră a cormoranului mic (Phalacrocorax pygmaeus) şi raţei roşii (Aythya nyroca) în situri cheie din România şi Bulgaria” (pe scurt, „Green Borders – Frontiere Verzi”), demarat, în ianuarie 2009, de WWF Programul Dunăre-Carpați România în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, Societatea Ornitologică Română, WWF Programul Dunăre-Carpaţi Bulgaria, Parcul Natural Persina din Bulgaria şi Ferma Rotunda, o pescărie din judeţul Mehedinți.

„Distrugerea zonelor de cuibărire ale populațiilor de cormoran mic și rață roșie a fost identificată drept una dintre principalele amenințări la adresa celor două specii, astfel că activitatea de plantare de astăzi – de reconstruire a „casei păsărilor” – se înscrie în rândul acțiunilor care sunt implementate pentru conservarea acestora.”, a declarat Cristian Tetelea, coordonatorul proiectului.

Mai mult decât atât, evenimentul de sâmbătă, „Facem casă bună cormoranului!”, a prezentat acțiunile care se vor derula în cadrul proiectului şi beneficiile pentru comunitățile locale, propunându-şi să faciliteze interacțiunea între parteneri, comunitatea locală și mass-media și să implice participanții într-una dintre activitățile concrete din proiect: plantarea de arbori.

Dacă în Delta Dunării cormoranul mic şi raţa roşie sunt protejate, aflându-se într-o rezervaţie a biosferei, populaţia răspândită de-a lungul Dunării, atât în România cât şi în Bulgaria, se află sub continuă ameninţare, sub impactul activităţilor umane. Depozitarea deşeurilor de-a lungul apei, utilizarea excesivă a fertilizatorilor în pescării, practicarea unui turism la scară largă, toate acestea afectează calitatea habitatelor celor două specii prezente în lungul Dunării.

Obiectivul principal al proiectului „Frontiere Verzi”, implementat atât în România, cât şi în Bulgaria, este să asigure condiţiile favorabile de conservare pentru cele două specii de păsări. Concret, acest lucru presupune, în primul rând, conservarea şi reconstrucţia zonelor umede de-a lungul Dunării folosite ca zone de hrănire şi cuibărire, diminuarea pagubelor produse asupra pescăriilor de către cormoranul mic, dar şi instruirea actorilor locali (implicaţi în mare parte în activităţi de pescuit şi vânătoare), cu privire la statutul de conservare al celor două specii şi necesităţile ecologice ale acestora. Proiectul se desfăşoară pe durata a 4 ani.
 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top