Lafarge şi WWF International îşi reînnoiesc parteneriatul cu încă patru ani

Dl. Bruno Lafont, Preşedinte şi CEO Lafarge, şi James P. Leape, Director General al WWF International, au anunţat reînnoirea parteneriatului dintre Lafarge şi WWF Internaţional cu încă patru ani. Această nouă etapă a parteneriatului va continua activitatea desfăşurată de Lafarge şi de organizaţia non-guvernamentală începând cu anul 2000.

Voinţa de a face lucrurile mai bine, împreună
În 2000, Lafarge a fost primul jucător industrial care a devenit „Conservation Partner” al WWF, prin semnarea unui parteneriat global pe cinci ani, reînnoit pentru prima dată în 2005. Pe parcursul acestui parteneriat continuu, WWF International şi Lafarge şi-au oficializat dorinţa de a colabora pentru reducerea amprentei asupra mediului în sectorul materialelor de construcţii.

La reînnoirea parteneriatului, Bruno Lafont a declarat: „Pornind de la progresul pe care l-am realizat datorită acestui parteneriat cu WWF International, am decis să ne reînnoim angajamentul. Din 2000, am realizat progrese semnificative în abordarea noastră faţă de protecţia mediului, însă au mai rămas multe lucruri de făcut. Ne aşteptăm să primim un sprijin eficient din partea WWF International, în domenii precum schimbările climatice, biodiversitate sau consumul de apă. Un astfel de parteneriat reprezintă o oportunitate excelentă pentru a ne compara viziunea cu aceea a unui ONG activ în domeniul protecţiei mediului. În contextul economic actual, ne reafirmăm angajamentul faţă de o dezvoltare durabilă la nivel strategic care să ne diferenţieze în prezent şi în viitor”.

James P. Leape, Director General al WWF International a salutat reînnoirea parteneriatului, afirmând: „Performanţele recente în ceea ce priveşte emisiile de CO2 obţinute de Lafarge sunt încurajatoare. Angajamentul companiei Lafarge de partea noastră a convins şi alte mari grupuri internaţionale de ciment să îşi asume angajamente privind obiectivele de reducere a emisiilor de CO2. Provocarea pentru Lafarge este să îşi extindă eforturile la nivelul întregului Grup, cu precădere în economiile emergente (Brazilia, China şi India) unde cererea de materiale de construcţii creşte rapid. Prin acest parteneriat, ne aşteptăm ca Lafarge să îşi asume un rol de lider în îndreptarea întregului sector al cimentului, precum şi a altor industrii, înspre o economie durabilă”.

Domenii de lucru pentru un parteneriat eficient
Lafarge şi WWF International au identificat împreună domenii cheie în care intenţionează să obţină angajamente ferme din partea Grupului:
– Schimbările climatice: pentru a urmări programul de reducere a emisiilor de CO2 pe baza ţintelor definite în 2001 cu WWF International
– Poluanţii persistenţi: pentru a îmbunătăţi practicile de monitorizare şi raportare în cadrul Grupului şi pentru a acţiona în vederea reducerii emisiilor de poluanţi persistenţi;
– Consumul de apă: pentru a îmbunătăţi înţelegerea Lafarge cu privire la consumul său de apă şi a defini planuri concrete de acţiune pentru a-l reduce;
– Biodiversitate: pentru a aplica în mai multe unităţi indicatorul de biodiversitate şi sistemul de management pentru reabilitarea carierelor care au fost dezvoltate în etapele anterioare;
– Construcţii durabile: pentru a promova produse şi sisteme de construcţii durabile în tot lanţul de construcţii.

În cadrul parteneriatelor anterioare s-au obţinut progrese majore:
– rezultatele din 2008 demonstrează că Lafarge a făcut un pas semnificativ înspre atingerea celor două ţinte privind reducerea emisiilor de CO2. La finele anului 2008: emisiile absolute în ţările industrializate au scăzut cu 12,5 procente în perioada 1990-2008 şi o reducere de 18,4 procente a emisiilor nete de CO2 pe tona de ciment pentru grup în aceeaşi perioadă. Monitorizarea şi expertiza WWF International au fost decisive în urmărirea acestor obiective.
– În ceea ce priveşte biodiversitatea, Lafarge a implementat, cu sprijinul WWF International, instrumente de măsurare a performanţei în procesul de reabilitare a carierelor.
– Ca producător de materiale de construcţii, Lafarge este implicată în aspecte legate de construcţiile durabile, în cadrul unei colaborări pe termen lung cu diferiţi actori din industrie, şi beneficiază de sprijinul WWF International.

Acest parteneriat s-a materializat deja în angajamente şi acţiuni locale, fiind de remarcat iniţiativele legate de faună şi floră în Canada, supravegherea habitatului urşilor Panda în China, campanii de conştientizare referitoare la biodiversitate în România şi Austria, dezvoltarea proiectelor de biocombustibili în Kenya.

Cooperare bazată pe un dialog constructiv

Din 2000, Lafarge şi WWF International îşi desfăşoară parteneriatul într-un spirit de deschidere, ce a condus la ţinte cantitative şi indicatori, care, alături de un program al rezultatelor, a făcut posibilă măsurarea exactă a performanţelor Lafarge. Majoritatea acestor performanţe sunt auditate de profesionişti independenţi.

Transparenţa şi dialogul sunt elemente cheie în acest parteneriat, asigurând discuţii deschise între două viziuni aparent opuse cu scopul de a urmări un obiectiv comun: găsirea de soluţii pentru a reduce amprenta ecologică a Lafarge, luând în considerare în acelaşi timp realitatea mediului de afaceri în care operează Lafarge.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top