Mahmudia_reconstructie ecologica

Lucrările de reconstrucție ecologică din Mahmudia, model pentru dezvoltarea durabilă a luncii Dunării

Astăzi la Mahmudia a avut loc evenimentul oficial de promovare a reconstrucției ecologice în contextul finalizării lucrărilor de renaturare a incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării.
 
Până în anul 1990, lunca și Delta Dunării au suferit modificări majore prin îndiguirea și desecarea unor suprafețe inundate sau inundabile însemnate și transformarea lor în terenuri agricole. Odată cu recunoașterea națională și internațională a valorii ecologice a Deltei Dunării prin desemnarea ca Rezervație a Biosferei, lucrările de reconstrucție ecologică a zonelor umede sunt menționate în Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării și în Strategia integrată a Deltei Dunării ca măsuri de îmbunătățire a cadrului natural al Deltei Dunării și asigurarea condițiilor necesare dezvoltării resurselor naturale, în special pește și stuf. Totuși, în ciuda eforturilor depuse din anii ’90 până în prezent rezultatele privind transformarea terenurilor agricole în zona umedă sunt insuficiente pentru a asigura un impact semnificativ asupra naturii.
 
Lucrările de reconstrucție ecologică realizate la Mahmudia însumând o suprafață de 924 ha de teren agricol prin proiectului „Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al consiliului local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din delta Dunării” sunt considerate un model care să propulseze refacerea luncii și a deltei Dunării. Pentru prima dată în Delta Dunării, acest proiect de reconstrucție ecologică a fost susținut de reprezentanții comunității locale din Mahmudia, Consiliul Local Mahmudia fiind partener în implementarea proiectului împreună cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și WWF-România.
 
În acest context, în cadrul evenimentului, în prezența reprezentanților comunităților locale din județele Giurgiu și Călărași, a avut loc un grup de lucru privind promovarea reconstrucției ecologice. Aici au luat cuvântul guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, Grigore Baboianu, reprezentanți ai  Ministerului  mediului, apelor și pădurilor, reprezentanți ai Primăriei Mahmudia, ai WWF-România, ai Consiliul Județean Tulcea, ai Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării, și ai Administrației Națională Apele Române. În ultima parte a evenimentului a avut loc o vizită în teren care a marcat încetarea lucrărilor și inundarea zonei renaturate, invitații având ocazia să vadă primele rezultate ale proiectului de la Mahmudia.
 
Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului derulat de WWF-România, Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a luncii Dunării, ce are la bază ideea renaturării luncii Dunării, propice pentru dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, aducând totodată beneficii autorităților locale sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele îndiguite din lungul Dunării. Principala valoare adăugată o constituie consultarea și implicarea comunităţilor locale în identificarea celor mai bune soluții, esenţiale pentru acceptarea propunerilor pentru renaturare, în armonie cu interesele socio-economice locale.
 
Proiectul „Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a Luncii Dunări” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 150 000 euro și se va finaliza în aprilie 2016.
 
 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top