mara_cosau_creasta_cocosului__mm___copyright_dan_dinu

Mediul de afaceri din Maramureș, conștient de valoarea serviciilor oferite de natură

Astăzi la Vișeu de Sus, beneficiarilor direcți ai serviciilor oferite de ecosistemele forestiere si acvatice, le-au fost prezentate foloasele oferite de aceste servicii de mediu și valoarea monetară pe care acestea o au.

În categoria beneficiarilor serviciilor ecosistemice sunt incluse: companiile ce utilizează resursele oferite de ecosisteme (de exemplu în domenii precum exploatarea lemnului, păstrăvării, sectorul hidroenergetic etc), asociațiile de pescari, vânătorii, apicultorii, și, nu în ultimul rând administrațiile locale.  Această initiativă contribuie la conștientizarea publicului cu privire la  serviciile ecosistemice oferite de natură și importanța menținerii lor.

În ultimul an costurile și beneficiile oferite de natură omului au fost evaluate și cuantificate venind în sprijinul dezvoltării unei metodologii de plăți compensatorii destinate proprietarilor de păduri din zonele strict protejate. Studiile și metodologia au fost dezvoltate în cadrul proiectului Solidaron („Solidaritate și respect pentru oameni și natură – proiect pilot pentru dezvoltarea, testarea și promovarea legislativă a principiului “beneficiarul plătește”  pentru serviciile de mediu din România”), implementat de WWF România în parteneriat cu R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului, Universitatea București – Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava – Facultatea de Silvicultură.

Serviciile de mediu reprezintă toate  beneficiile,  bunurile  și  resursele  pe  care  le  primim  de  la natură  și de  care  beneficiem  individual  sau  pe  care  ne bazăm  afacerile,  bunăstarea  și  dezvoltarea  economică. De exemplu, materia primă (lemnul, apa, alimente, ierburi aromatice și plante medicinale), calitatea solului necesar culturilor sau construcțiilor, protectia impotriva  inundațiilor, conservarea valorii culturale și a zonelor tradiționale, servicii de recreere și turism etc.

Valoarea estimata a serviciilor ecosistemelor forestiere în zona pilot Parcul Natural Munții Maramureșului

SERVICII ECOSISTEMICE SUPUSE EVALUĂRII VALOARE ESTIMATĂ ÎN LEI (RON/AN) VALOARE ESTIMATĂ ÎN EURO (4,44  RON) (EURO/AN)
Protecție contra inundațiilor 37.808.370 8.515.398
Asigurarea rezervelor de apă  468.744 105.572
Controlul eroziunii solului 85.689.366 19.299.406
Constituirea habitatelor și asigurarea zonelor de liniște 3.518.200 792.387
Asigurare de resurse nelemnoase 255.742 57.599
Facilitarea activităților de vânătoare 668.899 150.652
Total  128.409.321 28.921.018

Valoarea estimata a serviciilor ecosistemelor acvatice în zona pilot Parcul Natural Munții Maramureșului

SERVICII ECOSISTEMICE SUPUSE EVALUĂRII VALOARE ESTIMATĂ ÎN LEI VALOARE ESTIMATĂ ÎN EURO (4,44  RON)
Servicii producție    
resursa de apă utilizată pentru potabilizare și pentru activități economice 162.952,42 lei/an 36.659,71 euro/an
resursa de apă minerală 388.360 lei/an 87.370 euro/an
Serviciile de reglare și suport    
serviciul de control al inundațiilor 4.069.000 lei 1.153.700 euro
menținere a biodiversității 3.332.455,72 lei/an 749.708,69 euro/an
Serviciile culturale    
servicii de recreere și turism și asigurarea resursei estetice  11.874.500 lei/an 3.224.400 euro/an.

Recomandările WWF: poluatorii, dar și beneficiarii plătesc

Reprezentantii mediului de afaceri, dar și alți factori interesați prezenți la întâlnirea de astăzi au avut ocazia să ia contact cu rezultatul studiilor și cu recomandările WWF-România. Principalele cauze pentru pierderea biodiversității sunt: degradarea ecosistemelor ca urmare a dezvoltării nesustenabile, fragmentarea habitatelor, practicile nesustenabile de vânătoare sau pescuit, lipsa de informare și educare în ceea ce privește nevoia de conservare a naturii.

Printre recomandările WWF-România se numără dezvoltarea și implementarea unei metodologii corecte de calcul al prețului apei ținând cont de adevărata valoare a resursei, de principiul poluatorul plătește, dar și beneficiarul plătește și de acordarea unor stimulente pentru utilizarea eficientă a resursei de apă.

Pentru zonele de păduri, sunt recomandate acordarea unor plăți compensatorii proprietarilor de păduri din zonele unde s-au impus măsuri restrictive de exploatare a lemnului datorită funcțiilor de protecție ale pădurii. De asemenea, sunt recomandate plățile din fonduri europene pentru zonele declarate  NATURA 2000 și care, potrivit planurilor de management, sunt restrictionate în cadrul activităților economice ca urmare a regimului de protectie.

Dezvoltarea unor mecanisme de plată în schimbul beneficiilor oferite de ecosisteme naturale este o modalitate de recunoaştere a valorii acestora şi de asigurare a continuităţii beneficiilor pentru generațiile viitoare. În acest sens, studiile dar și recomandările pentru îmbunătățirea legislației de mediu dezvoltate în acest proiect vor fi promovate în continuare în mod constant de echipa WWF”, a declarat Alexandra Pușcaș, manager proiect, WWF-România.

Studiile sunt disponibile și pot fi descărcate online de aici.

Proiectul a fost finanţat cu suma de 449.980,92 Euro printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia (SEE 2009 – 2014), în cadrul Programului RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Operator de Program Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org şi www.eeagrants.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top