În Giurgiu și Călărași au avut loc întâlniri consultative privind renaturarea luncii Dunării

București, 15 decembrie 2014. WWF-România a organizat o serie de întâlniri consultative privind posibilitățile de dezvoltare socio-economică locală la nivelul localităților Gostinu, Prundu și Greaca din județul Giurgiu și Căscioarele și Chirnogi din județul Călărași, în cadrul proiectului Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a luncii Dunării.
 
Dunărea Inferioară, cuprinsă între Porțile de Fier și gurile de vărsare în Marea Neagră, este singurul sector al fluviului Dunărea unde apa curge liber. În schimb, în ultimele decenii, lunca inundabilă a Dunării Inferioare a fost desecată și îndiguită. Ca urmare a acestor acțiuni, fluviul nu mai răspunde la nevoile de reducere a impactului schimbărilor climatice, iar comunitățile locale sunt supuse frecvent inundațiilor cu costuri materiale și, uneori, chiar umane foarte mari. În plus, reducerea biodiversității și al accesului la resursele naturale locale au dus la dezechilibru socio-economic; toate aceste servicii pe care fluviul le oferea gratuit oamenilor, astăzi pierzându-se.
 
Recuperarea serviciilor de mediu oferite de Dunăre se poate face numai prin reconectarea fluviului cu lunca sa, adică prin lucrări de reconstrucție ecologică. În acest sens, identificarea în mod participativ a celor mai bune soluții, în armonie cu interesele socio-economice locale, este esențială pentru acceptarea de către comunitățile locale a procesului de renaturare a luncii Dunării Inferioare. 
 
Care este scopul întâlnirilor consultative?
Prin intermediul întâlnirilor consultative se dorește analizarea, definirea și găsirea, la nivel decizional, a unor răspunsuri în ceea ce privește reconstrucția ecologică.
 
Componenta socio-economică are o importanță vitală în deciziile la nivel local și, astfel, pentru a asigura reușita viitoarelor proiecte de renaturare, este necesar ca membrii comunităților care vor fi afectați sau vor beneficia de rezultatele proiectelor, să fie consultați, punctele lor de vedere ajutând la armonizarea și consolidarea acestor rezultate. Acesta a fost și obiectivul întâlnirilor consultative în zona pilot Gostinu-Greaca-Chirnogi, identificarea intereselor de dezvoltare la nivel local și cum pot fi integrate acestea în viitoarele inițiative de renaturare a luncii Dunării, a declarat Raluca Dan, manager proiect, WWF-România.
 
Care este modalitatea de desfășurare a întâlnirilor?
În perioada 23 noiembrie – 12 decembrie 2014 au fost organizate o serie de întâlniri consultative privind posibilitățile de dezvoltare socio-economică locală în vederea renaturării unor zone din fosta baltă Greaca-Gostinu. Au participat peste 45 de reprezentanți din cele cinci localități, printre care membri ai consiliilor locale, directori de școli, preoți,  fermieri și întreprinzători, funcționari din primăriile Gostinu, Prundu, Greaca, Căscioarele și Chirnogi. Pe parcursul întregului proces, WWF-România a colaborat cu un facilitator pentru a garanta obiectivitatea informațiilor rezultate în urma întâlnirilor.
 
Metoda de organizare a întâlnirilor consultative a plecat de la modelul de ”focus-grup”, care presupune purtarea unor discuții libere, minim structurate în grupuri de 8-12 persoane care nu se pot influența reciproc semnificativ, adaptat la nevoile locale. S-a urmărit, în principal, preluarea opiniilor și percepţiilor reprezentanților respectivelor comunități, într-o  manieră cât mai puțin influențată din exterior. Opiniile colectate au confirmat faptul că o posibilă reconectare a luncii Greaca-Gostinu la cursul Dunării trebuie făcută etapizat și doar pe anumite zone, astfel încât Gostinu, localitatea cea mai expusă și în trecut regimului variațiilor imprevizibile de nivel ale fluviului să fie protejată de inundații, a declarat Lucian Ionescu, faciliator în proiect.
 
Rezultatele întâlnirilor vor fi subiectul unor dezbateri la nivel central în urma cărora ar trebui să reiasă cele mai bune soluții pentru reconstrucția ecologică din zonă.
 
Proiectul derulat de WWF, Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a luncii Dunării, se bazează pe ideea renaturării luncii Dunării, propice pentru dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, aducând totodată beneficii autorităților locale sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele îndiguite din lungul Dunării. Principala valoare adăugată o constituie consultarea și implicarea comunităţilor locale în identificarea celor mai bune soluții, esenţiale pentru acceptarea propunerilor pentru renaturare, în armonie cu interesele socio-economice locale.
 
Proiectul „Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a Luncii Dunări” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 150 000 euro și se va finaliza în aprilie 2016.
 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top