Peste 4.400 de ha de păduri virgine identificate în județul Brașov

WWF-România a identificat peste 4700 de ha de păduri virgine în județele Brașov și Covasna, în urma unui proces de cartare, în cadrul proiectului „Managementul forestier responsabil pentru dezvoltare durabilă în ecoregiunea Dunăre – Carpați”.

Prin studiu au fost analizate pe teren toate suprafețele de pădure care corespund criteriilor și indicatorilor aprobați prin Ordinul Nr. 3397/10.09.2012, Ordin privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România. Suprafața de pădure care a rezultat la finalul studiului a fost de 4773,4 ha, dintre care 4333 ha în județul Brașov și 440,4 ha în județul Covasna.

Pe 10 septembrie 2012, Ministerul Mediului și Pădurilor a emis Ordinul de Ministru referitor la stabilirea criteriilor de identificare a pădurilor virgine din România. Stabilirea acestor criterii, o măsură esenţială pentru protejarea pădurilor virgine ale României, a fost unul dintre obiectivele campaniei Salvaţi Pădurile Virgine, susținută de peste 100.000 de români. Conform Ordinului, pădurile virgine identificate beneficiază de statut de protecție integrală, orice intervenție fiind interzisă prin lege.

Rezultatele studiului de identificare și cartare au fost prezentate în cadrul unei dezbateri publice, în prezența principalilor factori interesați: proprietari, administratori, autoritați (Agenția pentru protecția mediului, ITRSV Brașov), custozi și administratori de arii protejate, dezbaterea fiind urmată de vizitarea unei păduri situată pe valea Sebeșului, pe versantul nordic al Munților Făgăraș.

Studiul WWF a fost susținut de Direcția de Politici, Strategii și Proiecte pentru Păduri și Vânătoare din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, printr-o adresă înaintată factorilor responsabili de întocmirea planurilor de management forestier, în care se solicită luarea în considerare a rezultatelor.

Pentru soluţionarea problemei compensaţiilor acordate proprietarilor de păduri virgine pe termen scurt şi mediu, WWF-România depune eforturi pentru includerea pădurilor virgine în plăţile compensatorii pentru păduri în perioada de programare 2014 – 2020, în cadrul viitorului Program Național de Dezvoltare Rurală.

În prima jumătate a anului 2014 WWF va finaliza un studiu similar pentru județele Sibiu, Mureș și Harghita, acoperind astfel toate pădurile virgine și cvasivirgine din regiunea 7 Centru.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top