Pierderea biodiversității va costa Europa 1.1 trilioane de euro anual, dacă Uniunea Europeană nu adoptă ținte ambițioase
Comisia Europeană a făcut publică o listă de patru variante de ținte privind conservarea biodiversitatății după 2010, foarte diferite din punctul de vedere al ambiției obiectivelor. Cu ocazia Anului Internațional al Biodiversității, WWF solicită Uniunii Europene să fixeze o singură țintă clară, cu obiective măsurabile, pentru a putea conserva diversitatea biologică a Europei și a planetei întregi.

Biodiversitatea este o chestiune de interes global care, ca și schimbările climatice, nu ține cont de frontiere. Comisia Europeană recunoaște că biodiversitatea, ”capitalul natural al lumii”, se află sub o amenințare gravă și că, „alături de schimbările climatice, pierderea biodiversității reprezintă cea mai mare amenințare de mediu actuală, cu implicații economice și sociale semnificative”.

Pierderea biodiversității și schimbările climatice reprezintă două fețe ale aceleași probleme, de aceea este inutil să căutăm soluții pentru una fără să o rezolvăm pe cealaltă, ele ar trebui să fie soluționate deopotrivă. Iar salvarea biodiversității ar trebui să se găsească printre primele puncte pe agenda Uniunii Europene, la fel ca și schimbările climatice. Dacă Uniunea Europeană nu o va considera o prioritate, iar distrugerea mediului natural va continua în același ritm ca până acum, costurile pe care Europa va trebui să le suporte se vor ridica la 1.1 trilioane de euro pe an, până în 2050, echivalentul a 4% din PIB-ul Europei.

”Tendința actuală a pierderilor de biodiversitate este de 100 până la 1000 de ori mai mare decât limita normală, ceea ce înseamnă că nu mai este timp pentru căutarea de alternative și de formulări ambigue: Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de ambiție și implicare, pentru a putea garanta conservarea capitalului natural și faptul că acesta va putea furniza beneficii sociale și economice generațiilor viitoare. Trebuie să ne propunem să stopăm pierderea biodiversității și să refacem serviciile de mediu în cadrul Uniunii Europene, nu dacă va fi posibil, ci neapărat până în 2020„, a declarat Andreas Baumüller, Responsabil pe Politici privind Biodiversitatea în cadrul Biroului de Politici Europene al WWF.

WWF solicită Președenției spaniole să conducă Uniunea Europeană către o politică progresivă privind biodiversitatea, care să includă:

• O țintă ambițioasă, măsurabilă, privind biodiversitatea, dar și alte ținte privind politicile din ale domenii (de ex. pescărit, silvicultură, ape dulci etc), care să conțină indicatori clari pentru monitorizarea obiectivelor atinse.
• Mai multe fonduri directe destinate conservării naturii, care să contribuie la protejarea și managementul siturilor Natura 2000, atât teritoriale cât și marine.
• Integrarea biodiversității în cadrul tuturor politicilor din domeniile relevante- de ex. energie și climă.

Pe de altă parte, WWF solicită Comisiei Europene să propună un set de indicatori care să fie prezentați în cadrul Consiliului European din martie și să adopte cea mai ambițioasă țintă pentru conservarea biodiversității, care să includă acești indicatori.

Note pentru editori:

1. Comunicarea CE “Options for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010”:

2. Raportul Planeta Vie al WWF (Living Planet Report) oferă indicatorii necesari pentru evaluarea stării biodiversității la nivel global:
http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ (următorul raport va apărea în septembrie 2010)
3. Raportul CE “Progress towards the European 2010 biodiversity target”: http://www.eea.europa.eu/highlights/publications/progress-towards-the-european-2010-biodiversity-target/
4. Comunicarea CE “Many of Europe’s most vulnerable species and habitats under threat”: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1118&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/pdf/communication_2010_0004.pdf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top