Planurile de intensificare a navigaţiei vor avea afecta considerabil Dunărea

Intensificarea navigației pe Dunăre reprezintă o componentă importantă a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, pe care Comisia Europeană o va lansa mâine în România. WWF consideră că această decizie ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra fluviului, fără a aduce în regiune şi beneficiile economice mult aşteptate.

WWF şi-a făcut cunoscută poziţia pe durata întregului proces de elaborare a strategiei, în cadrul conferinţelor şi consultărilor publice, subliniind necesitatea integrării capitalului natural (bunuri şi servicii de mediu) ca bază pentru o dezvoltare economică sustenabilă în regiunea Dunării.

În timp ce includerea unui număr de obiective de mediu, printre care şi protecţia sturionilor şi îmbunătăţirea calităţii apei în Strategia UE, reprezintă o serie de paşi înainte, WWF critică decizia Comisiei Europene de a intensifica navigaţia pe Dunăre, prin îndepărtarea obstacolelor naturale din albia fluviului în timpul perioadelor cu un nivel scăzut al apei. Acest proces presupune, de obicei, adâncirea și lărgirea albiei fluviului cu ajutorul unor tehnologii învechite şi scumpe.

„Investiţiile masive în îndiguirea şi dragarea Dunării au fost justificate de diverşi oficiali printr-o comparaţie făcută de aceştia cu fluviul Rin din Germania. Cu toate acesta, regiunea Rinului prezintă condiţii foarte diferite faţă de cea a Dunării, având o bază industrială care s-a dezvoltat de-a lungul secolelor şi care a luat avânt nu doar datorită fluviului. A aştepta un miracol economic ca urmare a investiţiilor în navigaţia pe Dunăre este un mit şi o abordare foarte costisitoare.”, a declarat Andreas Beckmann, directorul Programului WWF Dunăre-Carpaţi.

Direcţia actuală a strategiei propuse de UE, concentrată pe abordări scumpe şi depăşite privind intensificarea navigației pe Dunăre, este nesustenabilă din punct de vedere economic. Mai mult, ea pune în pericol biodiversitatea (habitate şi specii valoroase) şi serviciile de mediu pe care fluviul încă le furnizează, precum protecţia împotriva inundaţiilor şi purificarea apei.

„Există soluții pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre care nu modifică considerabil fluviul. Aceste soluții sunt disponibile în momentul de față și sunt mai puțin costisitoare atât din punct de vedere financiar, cât și ecologic. Trebuie să investim în metode inovatoare în ceea ce privește designul navelor, care să se adapteze la condiţiile naturale ale fluviului, în sisteme informaţionale mai performante și într-o infrastructură mai prietenoasă cu mediul, acolo unde nu există alternative.”, completează Orieta Hulea, coordonator proiecte Dunăre în cadrul WWF.

WWF adresează un apel țărilor riverane Dunării și Ungariei, în calitate de viitor lider al Consiliului Europei, să folosească oportunitatea oferită de lansarea Strategiei Dunării pentru a contribui la identificarea unor beneficii pe termen scurt și lung pentru populația din zona Dunării, prin folosirea uriașului potențial natural și cultural al fluviului într-un mod cât mai sustenabil.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top