Râul Alb din Munții Retezat mai aproape de libertate

Federația Coaliția Natura 2000 România, din care face parte și WWF, anunță câștigarea procesului de suspendare a executării Deciziei Etapei de Încadrare pentru proiectul „Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., amplasat pe Râul Alb din Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi situl Natura 2000 Strei-Haţeg, până la soluționarea pe fond a acțiunii în contencios administrativ.
 
Federația Coaliția ONG Natura 2000 a solicitat în instanță anularea proiectului, în luna aprilie 2015, cu suspendarea lucrărilor până la soluționarea cazului. În data de 09 iulie a avut loc pronunțarea sentinței în cazul suspendării Deciziei Etapei de Încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în favoarea reclamantei Federația Coaliția Natura2000 România.
 
Proiectul presupune construirea de microhidrocentrale pe Râul Alb, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, care va cuprinde două tronsoane înglobând în total 3 MHC-uri. Prin dispozițiile Deciziei Etapei de Încadrare  nr.1327/26.08.2013, revizuită la data de 11.09.2014, s-a decis că proiectul privat “Construire şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb”, al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., poate fi amplasat în extravilanul comunei Sălașu de Sus, sat Coroiești, jud. Hunedoara, în interiorul ariei protejate situl Natura 2000 ROSCI0236 Strei-Hațeg, desemnat pentru specii de floră și faună incluse în Anexa II a Directivei Consiliului conform Formularului standard Natura 2000.
 
Prin plângerea prealabilă, Federația Coaliția Natura 2000 a cerut Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara revocarea Deciziei Etapei de Încadrare, apreciind că aceasta contravine atât reglementărilor naționale, cât și prevederilor comunitare în domeniul protecției mediului, afectând speciile și habitatele protejate la nivelul Uniunii Europene și distrugând valea naturală a Râului Alb.
 
Decizia contestată încalcă grav dispozițiile restrictive ale Avizului de mediu nr. 10938/10.12.2012 la Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2012, actualizată pentru perioada 2011-2020, emis de Ministerul Mediului și Pădurilor, prin care se interzice în mod expres avizarea favorabilă a unor asemenea proiecte de „investiții”, conform Cap. III – Măsuri de prevenire, reducere și compensare a efectelor adverse asupra mediului, alin.(9): „În aceste situri de interes comunitar (SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de pești, vidră, rac sau pentru habitate care sunt influențate, nu se vor propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor”.
 
Sentința din 9.07.2015 va permite oprirea executării oricăror lucrări în zona proiectului, până când instanța se va pronunța privind legalitatea avizării acestuia, procesul fiind în continuare pe rolul Tribunalului Hunedoara.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top