FSC logs, Mexico

S-a lansat spre consultare publică versiunea preliminară a Standardului Național FSC pentru Management Forestier

Ce este Standardul Național pentru Management Forestier ?
Standardul de Management Forestier definește, conform Principiilor și Criteriilor FSC, regulile unui management corespunzător ce aduce beneficii sociale și care este viabil din punct de vedere ecologic și economic. Respectarea acestor principii reprezintă condiția obținerii certificatului FSC de către proprietarii sau administratorii de pădure. Pentru o aplicare a standardului cât mai apropiată  de specificul țării noastre, se impune adaptarea lui la nivel național, astfel încât să reflecte în mod real și eficient legislația națională, condițiile sociale, economice și de mediu ale țării noastre. Această adaptare va fi posibilă prin faptul că standardele vor fi dezbătute în cadrul unui proces participativ, prin implicarea factorilor interesați relevanți.
 
Grupul de lucru pentru elaborarea Standardului Național
Elaborarea Standardului National pentru Management Forestier este realizată în România de către un grup de lucru acreditat de către FSC în iunie 2014, împărțit în trei camere, aferente domeniilor de interes vizate: ecologic, economic și social.
Din grupul de lucru fac parte nouă membrii, câte trei pentru fiecare cameră, după cum urmează: Vlad Radu –WWF România, Dr. Stăncioiu Tudor – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, Buzea Andreea Liana – Asociația EcoAssist alcătuind Camera de Mediu; Mihăilă Laurențiu – Regia Nationala Padurilor – ROMSILVA,  Dinicu George – IKEA TASEE, Moisa Constantin – Asociația Profesională a Prestatorilor de Servicii în Silvicultură alcătuind Camera Economică; Rati Longin – CONSILVA, Dr. Boroica Ioan – Muzeul Maramureșului și Mihai Dorina – Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov alcătuind Camera Socială.
Membrii grupului de lucru au fost selectați în baza experienței relevante atât în domeniul specific pe care îl reprezintă, dar și în baza experienței de lucru cu standardele și procedurile sistemului de certificare FSC.
 
Grupul de Lucru pentru Elaborarea Standardului Național este responsabil, pe lângă elaborarea standardului, de constituirea unui Forum Consultativ care are rolul de a se asigura că toți factorii interesați sau afectați de implementarea standardului au oportunitatea de a trimite, în mod oficial, comentarii, pe parcursul procesului, cu privire la conținutul acestuia.
 
Implicarea factorilor interesați :
Procesul de elaborare a Standardului National FSC este unul transparent, ce oferă posibilitatea tuturor factorilor interesați sau afectați direct să-și exprime punctul de vedere. Participarea ca membru în Forumul Consultativ este deschisă oricărui factor interesat în baza unei cereri scrise și adresată oficial către grupul de lucru, la adresa: [email protected].
 
Procesul de înscriere va fi deschis după data de 15 Septembrie 2015, odată cu lansarea site-ului www.standardnational.ro și se încheie în 15 noiembrie 2015.
 
WWF România încurajează și susține acest demers, așadar invităm și încurajăm toți factorii interesați să ia parte la acest proces de dezvoltare a  Standardului Național FSC pentru  Management Forestier. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați www.standardnational.ro   
 
Ce urmează dupa consultarea publica ?
După prima sesiune de consultare, toate comentariile primite vor fi analizate de către Grupul de Elaborare a Standardului Național FSC care va întocmi un raport public ce va include:

  • O sinteză a domeniilor din care provin factorii interesați care au transmis comentariile;
  • Un rezumat al comentariilor transmise (inclusiv adresantul și datele acestuia de contact);
  • Răspunsul Grupului de Elaborare a Standardului Național cu privire la comentariile transmise;
  • Indicații referitoare la forma în care au fost integrate comentariile primite în versiunea subsecventă a draftului supus consultării publice.

 
Pașii urmatori:
După prima sesiune de consultare, urmează testarea în teren a Standardului Național și o nouă consultare publică aferenta Draftului II. Doar dupa încheierea procedurilor de consultare pentru Draftul II se va dezvolta forma finală a Standardului Național, care va fi transmis spre aprobare către FSC International (perioada estimată octombrie-noiembrie 2016).
 
După aprobarea de către FSC, Standardul Național FSC pentru Management Forestier în România va fi utilizat în mod obligatoriu de către toate organismele de certificare, care doresc să emită certificate FSC pentru Management Forestier în România.
 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top