Scrisoare deschisă către Şefii de Stat ai Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Slovaciei şi Sloveniei

Noi, reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile din Europa Centrală şi de Est, solicităm Guvernelor Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Slovaciei şi Sloveniei să ajungă la un compromis durabil şi să adopte Pachetul European pentru Climă şi Energie până la sfârşitul celei de-a paisprezecea Conferinţe a Părţilor în cadrul Convenţiei-Cadru a Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice de la Poznan, din 1-12 decembrie 2008.

Uniunea Europeană are o responsabilitate istorică de a juca cel mai important rol în lupta globală împotriva schimbărilor climatice. Ţările din Centrul şi Estul Europei (CEE) trebuie să decidă dacă vor să facă parte din grupul liderilor sau să ramână în urmă. Această decizie este deosebit de importanţă deoarece urmatoarea etapa crucială a negocierilor internaţionale în domeniul schimbărilor climatice se va desfăşura la Poznan, Polonia, în luna decembrie a acestui an.

Ţările din CEE sunt dependente de surse de energie externe. De aceea, este important să conceapă sisteme energetice sigure şi durabile, care să aibă capacitatea de a înlocui combustibilii fosili. Există un potenţial semnificativ pentru reducerea emisiilor prin intermediul eficienţei energetice , care va redefini nevoia de energie, va creşte competitivitatea industriilor şi va reduce valoarea facturilor pentru energie în gospodării.

De asemenea, ţările din CEE trebuie să ia în calcul potenţialul surselor regenerabile de energie,cum sunt cea eoliană, solară, geotermală, hidro şi biomasa. Aceste surse nu sunt doar mai ecologice, ci creaza şi mai multe locuri de muncă. De aceea, o creştere continuă a utilizării surselor alternative de energie va crea şi mai multe locuri de muncă în viitor. Investiţiile în proiecte cu impact redus asupra mediului trebuie considerate viitorul dezvoltării industriei în secolul 21, al creării locurilor de muncă şi al prosperităţii sociale.

Organizaţiile societăţii civile solicită guvernelor lor să folosească măsurile stabilite în Pachetul pentru Climă şi Energie (PCE) pentru a crea locuri noi de muncă, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei şi pentru a iniţia atât de necesara tranziţie către o economie cu emisii reduse de CO2. O modalitate de a atinge acest obiectiv este participarea la Sistemul de Comerţ cu Emisii, prin licitarea 100% a alocarilor pentru sectorul energetic. Mai multe studii au demonstrat că acest sistem de licitare nu afectează în mod semnificativ valoarea facturilor la electricitate pentru consumatorii finali . Scopul licitarii a fost aplicarea principiului „poluatorul plăteste”, asigurându-se că veniturile din licitaţii nu sunt utilizate tot de industriile poluatoare, ci servesc interesului public.

Suntem conştienţi de faptul ca ţările din CEE au contribuit deja la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel european şi vor să contribuie la eforturile viitoare în asigurarea unui sistem climatic sănătos. Pachetul Climă şi Energie este doar începutul drumului. Amânarea în continuare a adoptarii măsurilor prevazute de acest pachet nu poate decât să aducă mai multe daune populaţiei şi economiei ţărilor noastre.

Semnat,

Bulgaria

• TIME Foundation
• Eco-Centre, Stara Zagora
• Za Zemyata (for the Earth)
• Gorichka.bg

Republica Ceha

• Hnuti Duha
• Centre for Transport and Energy
• Nadace Partnerstvi
• Ekologicky Institut Veronica

Estonia

• The Estonian Green Movement

Ungaria

• Energia Klub
• FoE Hungary
• Levegő Munkacsoport (Clean Air Action Group)

Letonia

• Soros Foundation
• Green Liberty
• Latvian Green Movement
Lituania
• Lithuanian Environmental NGO Coalition

Polonia

• Polish Ecological Club Mazovian Branch (FoE Poland)
• Polska Zielona Siec

Romania

• Reteaua de Actiune pentru Clima Romania
• TERRA Mileniul III
• Asociatia turistica sportiva civica si ecologista CLUBUL DE CICLOTURISM „NAPOCA”-CCN (Napoca Cycling Club)
• Societatea Carpatina Ardeleana – Satu Mare (Transylvanian Carpathian Society – Satu Mare)
• ARIN Association, Braila
• Alburnus Maior Association, Rosia Montana
• WWF-DCP Romania
• Sighisoara Durabila Association

Slovacia

• Slovak Climate Coalition
• Za Matku Zem (For Mother Earth)
• Greenpeace Slovakia
• Ziva planeta (Living Earth)
• TATRY
• Mladi zeleni (Young Greens Slovakia)
• Civic Association ARTUR
• CEPTA (Center for Sustainable Alternatives)
• CEEV Zivica (Živica)

Slovenia

• FOCUS

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top