small_forest_cutting____james_morgan__wwf_1

Scrisoare deschisă privind valorificarea lemnului din pădurile României

UPDATE

Principiile de valorificare a masei lemnoase impuse de Codul Silvic (“Legea Offshore pentru păduri”) – din nou abandonate de noul Proiectul de modificare a HG 715 /2017
 
WWF-România atrage atenția asupra faptului că prin Proiectul de modificare a HG 715/2017 Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, sunt practic abandonate din nou principiile de valorificare a masei lemnoase (inclusiv: valorificarea superioară a masei lemnoase, sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase sau prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei), instituite prin Codul Silvic (după o dezbatere de patru ani).

  • Nu este prevăzută nici măcar o măsură pentru transpunerea principiului: “sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase
  • Sunt prevăzute măsuri inconsistente pentru promovarea “valorificării superioare a masei lemnoase” și “alocarea resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei

Găsiți aici ultima adresa transmisă de WWF către autorități.

În contextul grupurilor de lucru privind normele de asigurare a populației și industriei cu lemn, WWF-România cere Guvernului României adoptarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate publică.  

Considerăm că este datoria Guvernului să se asigure că resursele naționale sunt valorificate în interesul statului român, luând în considerare impactul pe care îl are industria lemnului în eforturile naționale privind dezvoltarea rurală.

În contextul actual, industria lemnului este una dintre puținele domenii care asigură locuri de muncă în zone defavorizate și sprijinirea acestui domeniu poate reprezenta o armă eficientă în preîntâmpinarea fenomenului de migrație de la sate la orașe, fenomen îngrijorător la nivelul întregului spațiu european. Din păcate sistemul deficitar actual, folosit în valorificarea lemnului public, limitează accesul la această resursă tocmai agenților economici care prelucrează superior lemnul și care prin activitatea desfășurată aduc cel mai mare aport socio-economic statului Român.

Astfel este necesară o implicare la nivel guvernamental pentru dezvoltarea unei strategii (începând cu Regulamentul de valorificare a msei lemnoase aflat în consultare publică) de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică care să transpună în mod adecvat principiile statuate în Codul Silvic.


Cerem adoptarea unui pachet de soluții normative:

  • Eliminarea TVA-ului la lemnul de foc și lemnul pentru constructii rurale vândut către populație 
  • Criterii de sustenabilitate aplicabile pentru atribuirea lemnului în licitații (nu doar prețul imediat oferit în licitații), care să cuantifice aportul socio-economic al activității de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumat. Astfel ar apărea evidentă stimularea valorii adăugate, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, stimularea asocierii în grupuri de operatori, combaterea muncii la negru și a tăierilor ilegale sau repatrierea profiturilor[1] prin inginerii financiare, respectiv dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale în spaţiul rural. Prin vânzarea lemnului din pădurile proprietate publică se vinde practic o resursă naturală și nu un produs finit – iată de ce este esențial să se aplice criterii obiective care să ofere predictibilitate privind prioritizarea accesului la această resursă în funcție de beneficiile oferite „în aval” de pădure pentru societate.
  • Instituirea schemelor de ajutor de stat („minimis”) care să stimuleze valoarea adăugată produselor din lemn, respectiv valorificarea superioară a masei lemnoase în sprijinul dezvoltării durabile a comunităților locale (în principal în spaţiul rural).

Scrisoarea integrală trimisă azi Guvernului poate fi descărcată de aici.
Mai multe informații legate de propunerile noastre sunt disponibile aici.

Pentru informații suplimentare contactați WWF-România:
Radu Vlad – Coordonator proiecte regionale și program păduri, [email protected], 0741148124
Ștefan Văsuțiu – Specialist comunicare, [email protected], 0736 630 705


[1] Directiva UE 1164/2016 (care evidenţiază necesitatea garantării plăţii  impozitelor acolo unde sunt generate profiturile şi valoarea).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top