UE finanţează un proiect de conservare a două specii de pe Dunăre

WWF (World Wide Fund for Nature) a demarat, în cadrul unui parteneriat public/privat, proiectul LIFE Nature, de conservare a două specii de păsări de pe Dunăre: raţa roşie şi cormoranul pitic. La nivel internaţional, ambele specii sunt ameninţate cu dispariţia, România găzduind cele mai multe exemplare din Europa.

Dacă în Delta Dunării cele două specii sunt protejate, aflându-se într-o rezervaţie a biosferei, populaţia răspândită de-a lungul Dunării, atât în România cât şi în Bulgaria, se află sub continuă ameninţare, sub impactul activităţilor umane. Depozitarea deşeurilor de-a lungul apei, utilizarea excesivă a fertilizatorilor în pescării, practicarea unui turism la scară largă, toate acestea afectează calitatea habitatelor celor două specii,prezente în lungul Dunării.

“De mai bine de un secol, cooperarea transfrontieră în lungul Dunării a neglijat beneficiile ecologice ale fluviului, în detrimentul exploatării intensive pentru diverse ramuri economice, precum agricultura şi navigaţia. Presiunea crescândă a dezvoltării locale în România şi Bulgaria are nevoie de exemple de bună practică la nivel transfrontier, pentru menţinerea şi reabilitarea zonelor umede din lungul Dunării, care sunt vitale pentru hrănirea şi reproducerea acestor specii prioritare”, a declarat Cristian Tetelea, coordonatorul proiectului în România.

Obiectivul principal al proiectului transfrontier LIFE Nature, implementat atât în România, cât şi în Bulgaria, este să asigure condiţiile favorabile de conservare a celor două specii. Concret, acest lucru presupune, în primul rând, conservarea şi reconstrucţia zonelor umede de-a lungul Dunării folosite ca zone de hrănire şi cuibărire, diminuarea pagubelor produse asupra pescăriilor de către cormoranul pitic dar şi instruirea actorilor locali (implicaţi în mare parte în activităţi de pescuit şi vânătoare), cu privire la statutul celor două specii şi necesităţile de habitat ale acestora.

Prin realizarea unor îndrumare pentru managementul siturilor Natura 2000, workshopuri şi seminarii, dar şi prin sprijinul oferit pentru atragerea de fonduri, stakeholderii locali vor fi încurajaţi să practice din ce în ce mai mult activităţi sustenabile, cum ar fi ecoturismul şi pescuitul extensiv , dar şi măsuri de conservare a habitatelor.

Proiectul se va desfăşura pe durata a 4 ani. Bugetul total este de 1.318.765E, din care 75% este susţinut de UE.

Parteneri în proiectul Life Nature sunt: SOR (Societatea Ornitologică Română), Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, Parcul Natural Persina şi S. C. Mediator Trans S.R.L.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top