Un nou proiect POS Mediu, implementat la Mahmudia

Consiliul Local al Comunei Mahmudia, in calitate de beneficiar și WWF-România, în calitate de partener, anunţă începerea proiectului cu titlul ,, Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului Local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării” , cod SMIS CNSR 36095.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi se derulează în baza Contractului de Finanţare nr. 128266/1 martie 2012 care a fost semnat între Ministerul Mediului si Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi Consiliul Local al Comunei Mahmudia drept beneficiar al finanţării.

Proiectul are o valoarea totală de 12.711.624 lei, se va desfăşura pe o durată de 42 de luni în perioada 01.03.2012 – 30.08.2015 şi are ca obiectiv general crearea de condiţii pentru menţinerea biodiversităţii.
Scopul proiectului este crearea de condiţii pentru menţinerea biodiversităţii din zonă şi creşterea conectivităţii habitatelor, prin reducerea fragmentării provenite din îndiguirile şi desecările efectuate în trecut.
Obiectivul principal al proiectului este de a adăuga valoare naturală, prin lucrări de reconstrucţie ecologică şi prin implicarea comunităţii locale în activităţi de co-management, pentru asigurarea statutului favorabil de conservare a habitatelor prioritare din situl Natura 2000 Delta Dunării – zona pilot Carasuhat.

Implementarea proiectului va realiza lucrări de reconstrucţie ecologica pe o suprafaţa de 924 de hectare din incinta agricolă Carasuhat şi va contribui astfel în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 4 POS Mediu „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Proiectul este localizat in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, Regiunea 2 Sud-Est.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top