Uniunea Europeană îşi pune în pericol resursele naturale

Brussels, 21 iunie – Consiliul de Mediu, care are loc astăzi, va fi marcat de rezervele câtorva dintre Statele Membre, în privinţa aprobării ţintelor şi a acţiunilor prevăzute în Strategia pentru Biodiversitate 2020. Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Franţa, Spania şi Italia sunt sceptice în privinţa întregului set de obiective cuprinse în strategie, în timp ce alte câteva state vor aştepta finalizarea reformei Politicii Comune de Pescuit, a Politicii Agricole Comune şi a Bugetului UE, înainte de a se pronunţa. Printr-o scrisoare adresată zilele trecute Ministrului Mediului şi Pădurilor, WWF România a atras atenţia asupra importanţei Strategiei pentru Biodiversitate şi asupra faptului că întârzierea adoptării acesteia pune în pericol resursele naturale ale Europei, inclusiv ale ţării noastre.

„Angajamentul pentru o un randament sustenabil al pescuitului până în 2015 (aşa numitul MSY, care arată cantitatea maximă de peşte care poate fi pescuită fără ca specia de provenienţă să fie pusă în pericol) a fost adoptat în cadrul Summitului Global pentru Dezvoltare Durabilă din 2002. Ne întrebăm de ce Statele Membre, la îndemnul Franţei, încearcă acum să ignore un angajament luat acum 10 ani! Adoptarea Strategiei pentru Biodiversitate fără ţinte ar reprezenta un demers ineficient, care, mai mult, ar pune în pericol populaţiile de peşte, dar şi alte resurse naturale de care omenirea depinde”, a declarat Andreas Baumeller, Specialist in Politici de Biodiversitate la WWF.

Asistăm la un regres al angajamentelor pe care UE şi le-a asumat deja la nivel european şi global. Lipsa de interes faţă de problemele de mediu este reflectată şi la nivelul altor politici de mediu, în primul rând prin faptul că Statele Membre nu sunt dispuse să îşi reducă în mod considerabil emisiile de carbon şi că Directiva Cadru privind Apa este implementată într-un ritm extrem de lent.

Aprobarea, de către Comisia Europeană, a „Drumului spre o economie competitivă bazată pe un consum redus de carbon în 2050” reprezintă un alt punct important pe agenda Consiliului de Mediu. Acesta ar trebui să includă repere pentru 2030, 2040 şi 2050, dar şi recunoaşterea faptului că, până în 2020, se vor depăşi ţintele actuale referitoare la climă, cu condiţia ca UE sa îşi îndeplinească obligaţiile referitoare la sursele de energie regenerabilă existente şi la economisirea energiei.

În acelaşi timp, o implementare ambiţioasă şi oportună a Directivei Cadru privind Apa ar garanta sănătatea râurilor, a lacurilor şi a zonelor umede care ne asigură resursele de apă necesare.

În prezent, Europa îşi iroseşte resursele naturale atât de preţioase- aerul, apa, energia, solul şi materiile prime. Acest model actual de utilizare a resurselor nu este o opţiune demnă de luat în calcul pentru viitor. Europa trebuie să se îndrepte către o economie verde, lucru care va contribui inclusiv la depăşirea problemelor financiare şi economice. Or, acest drum către o economie verde este imposibil de realizat fără adoptarea Strategiei pentru Biodiversitate, a unor măsuri de reducere a emisiilor de carbon şi fără implementarea Directivei Cadru privind Apa.

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Este una dintre cele mai mari şi eficiente organizaţii internaţionale independente care derulează proiecte pentru conservarea naturii. Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea mediului şi de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe informaţii pe www.wwf.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rog contactaţi WWF Programul Dunăre-Carpați România, persoană de contact :

Florentina Florescu, Specialist Biodiversitate şi Natura 2000, [email protected], tel 0730 098 103
Ioana Bețieanu, Specialist Media și Campanii, email [email protected], tel 0730 098 716.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top