WWF: Cum putem sa rezolvam problema inundatiilor?

Inundațiile au revenit în România, amenințând comunitățile din lungul râurilor și amintindu-ne, o dată în plus, că pentru a evita dezastrele provocate de asemenea evenimente avem nevoie de soluții pe termen lung, cu aplicare imediată. WWF atrage din nou atenția asupra necesității de a lăsa suficient spațiu râurilor și cursurilor de apă din România, de a reconecta râurile la vechile lunci inundabile și de a reconstrui zonele umede.

Având în vedere frecvența și intensitatea inundațiilor din România din ultimii ani, dar mai ales pagubele provocate de acestea, concluzia nu poate fi decât una singură: țara noastră are nevoie de măsuri urgente pentru managementul pe termen lung al riscului de inundații, care să aibă la bază ultimele recomandări ale Uniunii Europene privind managementul inundațiilor și adaptarea la schimbări climatice, precum și ale Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR).

Riscul la inundații a crescut alarmant în ultimii ani, fiind amplificat de intervențiile umane necontrolate: defrișări, lucrări de regularizare și îndiguire a cursurilor, fară a considera alternative nestructurale, practici agricole ce au accentuat eroziunea solului, construcții în zone cu risc la inundații, întreruperea permeabilității solului prin betonari nejustificate, lipsa unor sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale etc. Un impact semnificativ în creșterea riscului la inundații l-a avut deconectarea luncilor râurilor de la sistemul natural de inundare. Una dintre funcțiile de bază ale luncilor este aceea de a absorbi și reține apa în timpul viiturilor, atenuând riscul la inundații și de o elibera apoi treptat, compensând astfel perioadele de secetă. Pierderea acestor zone și încorsetarea râurilor prin regularizări, la care se adaugă și celelalte presiuni generate de activităţile umane, au impact atât la nivel local cât și la scara bazinului hidrografic.

Pentru ca râurile să poată oferi această protecție naturală împotriva inundațiilor, au nevoie de spațiu.

,,Refacerea luncilor inundabile sau asigurarea unor zone de retenție a apei la inundații care să preia unda de viitură sunt măsuri care pot reduce semnificativ riscul la inundații. Conceptul ,,mai mult spațiu pentru râuri”, inclus ca exemplu de bune practici în Strategia Națională a României pentru gestionarea riscului la inundatii, trebuie să fie reflectat și în practică, prin proiecte reale care să demonstreze impactul și beneficiile unei astfel de abordări. România are cel mai mare potențial dintre țările dunărene pentru a demonstra fezabilitatea unor astfel de soluții prin proiecte la scară mare, susține Orieta Hulea, Director regional de conservare la WWF.

Elaborarea unui plan pe termen mediu şi lung, cu participarea tuturor factorilor interesaţi, este o prioritate pentru România. Din acest motiv, WWF îşi oferă toate resursele şi expertiza celor 50 de ani de conservare şi recontrucţie ecologică pe tot globul în serviciul autorităţilor publice din România, considerând orice întâlnire cu acestea drept prioritară, astfel încât să avem, în sfârşit, o abordare unitară şi coerentă a acestor probleme la toate nivelurile de decizie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top