WWF propune trei noi situri Ramsar în România și Bulgaria

București, 16 aprilie – Propunerea elaborată de WWF la sfârșitul anului trecut, de a crea trei noi zone umede transfrontaliere de-a lungul fluviului Dunărea, a fost semnată oficial de către miniștrii mediului din România și Bulgaria. Noile situri vor fi luate în considerare și aprobate de către Secretariatul Convenției Ramsar privind conservarea zonelor umede.

„Noile zone umede transfrontaliere – Srebarna-Lacul Călăraşi, Complexul Insulele Belene -Suhaia și Insula Ibisha-Bistreţ – vor permite protejarea integrală a coloniilor de păsări care îşi fac cuibul și se hrănesc în Bulgaria și România. Cele două țări vor putea să ia măsuri coordonate, de cooperare, pentru a proteja mai bine zonele umede și speciile migratoare, care se hrănesc, iernează, cuibăresc și se înmulţesc pe ambele maluri ale fluviului”, a spus Laurice Ereifej, Coordonator Regional Ape dulci.

Monitorizarea efectuată de către WWF în ultimii trei ani arată că stârcii din coloniile care îşi fac cuibul pe insula bulgară Ibisha se hrănesc pe lacul românesc Bistreț. Același lucru este valabil şi pentru cormoranii mici și pelicanii care cuibăresc în zona lacului Srebarna din Bulgaria şi care se hrănesc pe lacul românesc Călărași.

„În momentul de față România deține peste 1,156,448 ha de situri Ramsar. Ne propunem implementarea unor acțiuni care să combată ameninţările şi presiunile asupra zonelor umede, printre care: reconstrucție ecologică în Delta Dunării şi pe luncile inundabile ale Dunării şi ale râurilor tributare Dunării, refacerea habitatelor, dezvoltarea reţelei de arii protejate şi a agriculturii ecologice. În acest sens, WWF-România desfășoară mai multe acțiuni de-a lungul Dunării” a spus Cristian Tetelea, coordonator proiecte bazinul Dunării, WWF-România.

În cadrul proiectului Green Borders (Frontiere Verzi), WWF-România împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului Olt au reușit să renatureze 950 ha din lunca Dunării Inferioare în situl Ramsar Confluența Olt Dunăre. De-a lungul a patru ani de activitate s-a observat o creștere a numărului de cormoran mic și rață roșie și o îmbunătățire a biodiversității caracteristice zonelor umede.

La sfârșitul anului 2012 WWF a lansat un studiu pentru zona Bistreţ, Suhaia, Călărași, Srebarna, Ibisha și Complexul Insulelor Belene, ca parte a proiectului LIFE + Green Borders, finanțat de UE, pentru propunerea măsurilor transfrontaliere de conservare a speciilor de păsări și desemnarea rezervaţiilor transfrontaliere de-a lungul Dunării Inferioare.

Zonele umede- resurse naturale vitale și soluție pentru combaterea inundațiilor

Zonele umede sunt râuri, lacuri, iazuri, păduri de luncă. Ele reprezintă unul dintre cele mai valoroase tipuri de ecosisteme, deoarece găzduiesc cea mai mare parte a biodiversităţii şi asigură servicii de mediu pentru oameni. Zonele umede joacă un rol-cheie în circuitul apei în natură, refac rezervele de apă, pot reduce impactul inundațiilor, asigură un mediu pentru înmulţirea peştilor și curăță apele de suprafață sau subterane. În ultimul secol, majoritatea zonelor umede din Bulgaria, România și din multe alte părți ale lumii au fost distruse. Protejarea lor este o prioritate pentru WWF.

Convenţia Ramsar
Convenția privind conservarea zonelor umede a fost semnată la 2 februarie 1971, în orașul iranian Ramsar. Acesta este primul acord internațional pentru protejarea și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Misiunea Convenției Ramsar este conservarea și utilizarea rațională a tuturor zonelor umede prin acțiuni locale, regionale și naționale și cooperare internațională, ca o contribuție la dezvoltarea durabilă.
 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top