WWF: Sectorul de afaceri va trebui să se implice mai mult în politicile privind managementul apei

În contextul actual, în care resursele de apă ridică una dintre cele mai grave probleme de mediu la nivel global, sectorul de afaceri se confruntă cu riscuri operaţionale din ce în ce mai mari legate de apă. „Ghidul pentru implicarea responsabilă a companiilor în politicile de apă“, lansat recent de către Global Compact CEO Water Mandate, din cadrul Națiunilor Unite, pune la dispoziţia companiilor strategii de transformare a riscurilor în oportunităţi, prin susținerea inițiativelor de management al apei care răspund nevoilor companiilor, ale comunităţilor şi ale naturii.

Ghidul a fost lansat în cadrul celei de-a şasea conferinţe a CEO Water Mandate, care a avut loc la Cape Town, în Africa de Sud. Acesta sprijină redefinirea modului în care companiile pot răspunde provocărilor legate de resursele de apă, concentrându-se astfel pe interesele comune ale sectorului public şi ale celui privat.

“Companiile sunt vulnerabile în fața riscului legat de resursele de apă, deoarece apa este un bun public, iar companiile reprezintă doar o parte dintre numeroșii utilizatori ai acesteia “ a declarat Stuart Orr, Freshwater Manager în cadrul WWF International. “Dar în cazul de față nu vorbim despre companii care încearcă să obţină mai mult dintr-o resursă rară. Este vorba despre companii care sunt conştiente de faptul că profitabilitatea din viitor este depedentă de managementul sustenabil al resurselor de apă. WWF salută acele companii care caută metode responsabile de a-şi folosi influenţa pentru a proteja resursele de apă ale planetei.“

În general, până acum, practica managementului apei din companii s-a concentrat mai mult pe îmbunătăţirea eficienţei şi pe tehnologii de reducere a costurilor. Dar multe dintre riscuri provin din surse externe, cum sunt politicile care decid alocarea resurselor de apă, în condiţiile în care acestea sunt limitate. De asemenea, aceste politici dictează preţul apei, standardele de calitate şi metodele de protecţie împotriva poluării, precum şi construcţia şi administrarea infrastructurilor de apă.

“Ideea de bază o reprezintă faptul că ceea ce este benefic pentru comunităţi, pentru sistemul public de management al apei şi pentru mediu este şi în interesul companiilor care doresc să-şi asigure accesul la resursele de apă pe termen lung“, a declarat Jason Morisson, directorul Programului de Globalizare din cadrul Pacific Institute şi coautor al ghidului. “Având în vedere ameninţările din ce în ce mai mari legate de aprovizionarea cu apă, precum şi cele legate de calitatea acesteia, companiile nu se mai pot baza doar pe managementul intern pentru a reduce riscurile. Pe viitor, securitatea în domeniul apei va solicita guvernelor să-şi asume rolul de lider, sectorul de afaceri deţinând astfel un loc important atât la nivel de dialog, cât și de implementare.”

Ghidul aduce în atenție cinci principii pentru implicarea responsabilă a companiilor în politicile de apă. Primul se referă la intenție, mai exact la faptul că o astfel de implicare ar trebui să fie motivată de un interes real faţă de un management al apei eficient, echitabil şi sustenabil din punct de vedere ecologic. Al doilea vorbeşte despre distincţia clară dintre rolurile deţinute de sectorul public şi cel privat, sectorul de afaceri având rolul de a susţine guvernul în dezvoltarea şi implementarea politicilor. Implicarea responsabilă care promovează conceptul de incluziune şi parteneriatele solide şi relevante reprezintă cel de-al treilea principiu. Al patrulea principiu: companiile ar trebui să recunoască legăturile dintre politicile de apă şi celelalte politici şi să aibă astfel în vedere factorii de mediu, sociali, culturali şi contextul politic. În final, organizaţiile implicate în politicile de apă trebuie să fie transparente şi să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile lor.

“Rezolvarea problemelor legate de apă nu necesită doar politici publice mai bune şi instituţii mai puternice, ci şi o participare semnificativă din partea tuturor părţilor interesate, inclusiv a sectorului de afaceri “, a declarat Gavin Power, director adjunct al Global Compact din cadrul ONU şi director executiv al organizaţiei CEO Water Mandate. “Această nouă publicaţie oferă companiilor informații și instrumente practice pentru a putea participa la construirea unei politici de apă sustenabile”.

”Ghidul pentru implicarea responsabilă a companiilor în politicile de apă“ detaliază abordări strategice şi practice pentru companii. Pornind de la încurajarea eficientizării utilizării apei în zonele de stocarea a acesteia şi până la susţinerea dezvoltării unei structuri responsabile faţă de mediu şi societate, sectorul de afaceri poate contribui la reducerea riscurilor de apă. La nivel de comunitate, companiile pot contribui la sporirea gradului de conştientizare cu privire la problemele legate de apă, pot remedia şi preveni aceste probleme sau pot să finanţeze reparaţii şi îmbunătăţiri la staţiile locale de furnizare a apei. De asemenea, ele pot sprijini cercetarea şi monitorizarea în domeniu şi pot contribui la dezvoltarea unor politici eficiente, prin furnizarea de date. Implicarea în diferite platforme de discuţii sau în orice alt demers transparent şi democratic cu privire la mangementul apei poate întări orice efort existent.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top