WWF si companii de top au dezbatut strategii pentru protejarea resurselor de apa dulce

Pe 9 și 10 iulie, WWF a organizat conferinţa internaţională Business, Water and Wetlands (Afaceri, Apă și Zone umede), în contextul derulării, la Bucureşti, a Conferinței COP11 Ramsar. Dezbaterea a avut în vedere rolul pe care sectorul privat îl are în administrarea resurselor de apă şi în reducerea impactului negativ asupra zonelor umede, în condiţiile în care, la nivel global, riscurile cu care se confruntă mediul de afaceri din cauza crizei de apă sunt din ce în ce mai mari.

Companiile constată din ce în ce mai mult că există o criză a resurselor de apă, atât în ce privește calitatea, cât și cantitatea, pentru că le afectează în mod direct operațiunile. Companii din cele mai diverse sectoare încep să acționeze în direcția protejării apei, de la retail până la îmbrăcăminte, de la industria alimentară până la industriile extractive. La nivel global, crește și cererea de informații a investitorilor, a băncilor și a companiilor de asigurări în ceea ce privește riscurile legate de lipsa apei.

”În momentul în care criza resurselor de apă nu mai reprezintă o realitate îndepartată, ci mai degrabă un fenomen din ce în ce mai apropiat, este nevoie de o implicare din partea tuturor, de la indivizi, până la autorități, ONG-uri și corporații, pentru a identifica căi de dezvoltare pe termen mediu și lung. Ar fi greșit să ne uităm la companii doar ca la parte din problemă, mai degrabă trebuie să le ajutăm să devină o parte din soluție, iar această discuție reprezintă un prim pas în direcția dorită”, a declarat Magor Csibi, director WWF-România.

În cadrul evenimentului organizat de WWF, împreună cu Lafarge și Coca-Cola, au fost prezente companii din cele mai relevante industrii: Danone, P&G, General Electric etc. Au fost analizate cele mai bune practici în ce priveşte consumul de apă şi au fost identificate soluţii pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor.

Subiectele din agendă au inclus: starea actuală și viitoare a resurselor de apă în Europa și în mod special în bazinul Dunării; implicațiile pe care această resursă le are pentru sectorul privat, în termeni de riscuri, costuri, legislație și reputație și, nu în ultimul rând, identificarea partenerilor pentru a se continua eforturile în conservarea zonelor umede.

Miza pentru companii

“Câțiva dintre factorii critici pentru lanțul de distribuție al Coca-Cola sunt: disponibilitatea fizică a apei, seceta, creșterea cererii de băuturi răcoritoare, schimbările climatice, limitele impuse de legislație și acceptarea socială. Strategia dezvoltată de Coca-Cola pentru a adresa aceste probleme include măsuri referitoare la ingrediente, ambalaj, fabricare, distribuție, refrigerare și reciclare.”, a declarat Ulrike Sapiro, CR Director-Environment, Coca-Cola Europe.

“Politica Lafarge, înainte de se extinde o carieră sau a se construi o carieră nouă, este să se realizeze un studiu foarte riguros legat de impactul asupra mediului și comunității, care include evaluări hidrologice și geologice.”, spune Jim Rushworth, VP Environment & Public Affairs Quarries, Aggregates & Concrete, Lafarge.

“Companiile au niveluri foarte diferite de implicare și acțiune, dar din ce în ce mai multe fonduri sunt alocate pentru proiecte de management al apei. Principalele zone de lucru sunt: lanțul de distribuție, studii legate de amprenta asupra apei, optimizarea eficienței folosirii apei și reducerea poluării.”, adaugă Stuart Orr, Head of Water Stewardship, WWF-International

Ramsar: cea mai importantă convenție asupra zonelor umede la nivel internațional

Ramsar reprezintă cea mai importantă convenție interguvernamentală în ceea ce privește conservarea și utilizarea durabilă a zonele umede. Tratatul este semnat de 162 de state și include 2.040 de situri, cu o suprafață totală de 193.411.417 hectare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top